Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Kandidátka 2014 - 2018

Obrázek kandidátky

člen ČSSD
věk: 28 let
kocipient advokátní kanceláře


V Lomnici nad Lužnicí žiji od svých 8 let, vystudoval jsem právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a pracuji jako advokátní koncipient u svého tehdejšího učitele. V advokátní kanceláři jsem začleňován především do případů trestního práva. Byl jsem zvolen místopředsedou jihočeských Mladých sociálních demokratů, členem Ústřední rady Mladých sociálních demokratů, dále působím jako jediný Jihočech v Právní komisi ČSSD v Praze. V kontextu shora uvedeného se pohybuji v oboru obchodu a služeb, správě majetku, právních sporů a řízení spolků.

Jaké kroky chystáte ve svém Městě v případě, že vám voliči dají důvěru v nadcházejících volbách?

Primárně důvěru nestačí dát pouze mne, ale celé naší kandidátce ČSSD, protože jedině se silným mandátem jsme schopni s věcmi hýbat. Chci získat  odpovědi na otázky na něž se Finanční výbor, kterému jsem svého času předsedal, tázal. Výboru na řadu otázek bylo odpovězeno jen částečně. Především je nutno, aby došlo k nezávislé revizi většiny závazků sjednaných úřadem Města, a to zejména z důvodů, zdali ve smlouvách či jiných závazcích nedocházelo a nedochází ke zvýhodňování určitých subjektů či nedocházelo a nedochází k porušování právních předpisů. Jako řešení vidím zadání úkolu nezávislému auditoru. Zároveň dodávám, že mnou navrhované transparentní řešení revize pomocí auditu u jednotlivých předchozích kauz bylo zastupitelstvem města odmítnuto.

Jak hodnotíte jako vrcholový mládežnický politik, jež je v kontaktu se zástupci cizích států spolupráci Lomnice s partnerskými městy?

Při návštěvě našich bavorských partnerů v Diessenu ve mne zamrazilo, kdy nám naši němečtí přátelé jasně naznačili, že je hezké, že se občas navštěvujeme, ale bylo by dobré začít něco společně konat. Smlouvu o spolupráci mezi našimi městy mají vyvěšenou na čestném místě na tamějším úřadě, dohledali bychom ji vůbec u nás?

Pamatuji si, že jako školák jsem se podílel na projektech mezi naší ZDŠ a rakouskou Volks a Hauptschule, podporovaných Městem. V současnosti mi není známo o aktivitě mezi těmito subjekty, což pro naše děti školou povinné je škoda.

Minimálně z německé strany vím, že je o spolupráci zájem. Problém je s financováním daných projektů – dotace jsou vyhlašovány pro příhraniční spolupráci EU, což náš případ není, přesto tu existují programy a fondy jak krajské tak soukromé, které necháváme „ladem“. Izolovanost nám růže nepřinese. Vše nevisí jen na penězích. Velký Dík za udržování příhraničních kontaktů patří sdružení Javor.

KDE JE VŮLE JE I CESTA.