Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Kandidátka 2014 - 2018

Obrázek kandidátky

nezávislý kandidát
věk: 56 let
soukromý podnikatel


Narodil jsem se v nedaleké obci Lužnice, kde jsem přes krátkou anabázi v Českých Budějovicích prožil útlé dětství. Protože jsem od druhé třídy ZŠ chodil do LŠU Třeboň, z časových důvodů jsem absolvoval základní školu také v Třeboni a s Lomnicí jsem do té doby měl společný jen fotbal, kam jsem chodil do žáčků. "Plnohodnotným Lomničákem" jsem se stal až v roce 1975, kdy jsem se s rodiči přistěhoval do rodinného domku postaveného svépomocí mým otcem. Po absolvování gymnázia Třeboň jsem v roce 1976 nastoupil k dennímu studiu na VŠZ České Budějovice, takže jsem v Lomnici opět moc nepobýval.

Klasický rodinný život mám až po absolvování VŠZ v roce 1981. Nastoupil jsem do zemědělského provozu Velkovýkrmen Třeboň (později Státní statek Třeboň) jako zootechnik a později vedoucí hospodářství. V zemědělství pracuji dodnes, od roku 1993 jako jednatel společnosti Ponědraž, s.r.o. na úseku živočišné výroby.

Jsem ženatý a mám tři dospělé děti. Proč kandiduji? Na to je, myslím, jednoduchá odpověď. Především se mi zamlouvá lídr naší kandidátky. Hanu Bickovou znám dlouho a jsem přesvědčen, že je to nejlepší kandidát na starostu města. Ale nejde jen o č.1 naší kandidátky. Jsou tam i lidé, kteří již prokázali, že jsou schopni a ochotni pracovat ve prospěch města. I když se vše nepovedlo, měli by dostat šanci rozpracované projekty dokončit. A když jim pomohou někteří nováčci z naší kandidátní listiny, jedině dobře. 

Kandiduji zkrátka proto, abych bez jakýchkoli osobních ambicí těmto lidem pomohl a aby příště televize vysílala o Lomnici nad Lužnicí úplně něco jiného než bitku na radnici.