Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Kandidátka 2014 - 2018

Obrázek kandidátky

člen ČSSD
věk: 67 let
důchodce


Dobrý den. I já se chci představit našim občanům. Narodil jsem se 4. 3. 1947. Jsem členem MO ČSSD.

V Lomnici žiji od roku 1975. Pracoval jsem 20 let jako soustružník v Jipru, pak ve Skloformu v Nové Vsi a nakonec v Agriku Třeboň. V současné době jsem v důchodu ….Do zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí kandiduji podruhé.

V našem městě jsem rychtářem  Vlastenecké sdružené Obce Baráčníků. V této funkci jsem jsem již 42 let. Po dobu 10-ti let jsem také vykonával i funkci župního rychtáře. Jako rychtář reprezentuji baráčníky a mám za povinnost je hájit a konat vše pro jejich dobro. 

Vím, je nás málo, ale i folklor a lidové tradice do moderního světa patří. Proto se chci i toto volební období, pokud mi to zdraví dovolí, podílet na budování obce nejen baráčnické, ale také naší Lomnice. Kandidoval jsem a kandiduji opět proto, protože si myslím, že by se všichni měli více nebo méně zapojit do budování obce a starat se o ni Každý dokáže hovořit a kritizovat. Ale přiložit ruku k dílu, to už chce také kus vůle a odvahy. Podporuji lídra naší kandidátky. Je pro mě zárukou nového směru, který naše město potřebuje.

Dost bylo protivenství, je potřeba hledět do budoucnosti. Věřím, že společnými silami se nám to podaří.