Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Kandidátka 2014 - 2018

Obrázek kandidátky

předseda MO ČSSD
věk: 43 let
ředitel příspěvkové organizace


V Lomnici žiji od narození, takže se dovoluji nazvat Lomničákem, který se zajímá o dění v našem městě a snaží se pracovat v jeho prospěch. Žiji se svou ženou a synem v rodinném domku v Nádražní ulici, který jsme si postavili svépomocí na pozemku po rodičích. Velkou část svého života jsem věnoval svému největšímu koníčku - fotbalu, který jsem hrával od svých 5 let na různých úrovních, převážně však za místní TJ Tatran.  Pracuji jako ředitel příspěvkové organizace Služby města Lomnice nad Lužnicí na částečný pracovní úvazek. Další část mého úvazku je ve firmě Agrico Třeboň.


ROZHOVOR S MÍROU ŘEPOU

1. Jako předseda místní organizace ČSSD jste obsazen na čelní, ale ne na první místo kandidátky. Znamená to, že nemáte ambice stát se starostou? Všichni víme, že Vaše fotografie byly vyvěšeny na hřbitově s nevhodnými texty, kde byla mimo jiné narážka na Vaše ambice starostovat.

Co mám na tyto fotografie s texty říci. Je smutné, že plakátky byly nalepeny na vývěsních skříňkách hřbitovů, kam takové věci jednoznačně nepatří. Jsem si jist, že „poutače“ vylepil někdo z opozice. Mohu jen podotknout, že jsme měli dost práce s odstraněním těchto plakátů a lepidla, které zůstalo na sklech skříněk. Dále to nechci řešit. Tito lidé usilují o zklidnění situace v Lomnici? Myslím, že opak je pravdou. Co se týče napadání mé osoby a pokusů podsunout lidem myšlenku, že chci starostovat? Opakovaně uvádím, že ambice být starostou nemám, na rozdíl od jiných, kterým jde pouze o tuto funkci. Naším lídrem a kandidátem na starostu města je paní ing. Hana Bicková. Na březnové členské schůzi naší místní organizace jsem byl pověřen oslovit ing. Hanu Bickovou ohledně kandidatury za naši stranu ČSSD. Absolvovali jsme spolu několik schůzek a jsem velice rád, že nabídku ke kandidatuře za naši stranu přijala. Na další členské schůzi byla zvolena lídrem naší kandidátky. Jsem přesvědčen, že tento nezávislý člověk, s lomnickými kořeny, bude občany Lomnice spojovat a své veškeré úsilí věnuje ve prospěch města.

2. Podle reakcí veřejnosti (mimo tábor opozice) se zdá, že jako ředitel komunálu, správně Služeb města Lomnice, jste se osvědčil. Zejména návštěvníci hodnotí město jako velmi upravené a čisté. Jaký další rozvoj organizace byste si do budoucna představoval?

Transformace a zefektivnění práce komunálních služeb v našem městě byl jeden z  hlavních bodů našeho minulého volebního programu, který jsme splnili.

Osobně údržbu a čistotu města hodnotit nechci. To musí posoudit sami občané, turisté a další, ale snažíme se v rámci kapacitních a finančních možností naší příspěvkové organizace provádět údržbu častěji než se prováděla v minulosti. Vždy je ale co zlepšovat. Je potřeba si také uvědomit, že naše PO zajišťuje i mnoho neviditelných věcí, které jsou neméně důležité. Jen namátkou mohu uvést správu bytových a nebytových prostor, včetně vyúčtování nákladů za tyto prostory, zajištění provozu kompostárny a sběrového dvora, včetně vedení nezbytných evidencí, dále zajištění všech nutných revizí (výtahy, plyn. rozvody a kotelny, zásobování vodou, komíny a mnoho dalších věcí spojených s chodem města). Jednoznačně ale mohu potvrdit výrazně nižší finanční náklady investované do této oblasti ze strany města (porovnání s roky 2006-2010, kdy tyto činnosti prováděla Lomnice servis s.r.o.). Škoda, že tyto finance v řádech miliónů korun nebyly vždy úplně efektivně využity. Nám se díky zlepšení efektivity práce podařilo dosáhnout určitého zisku, ze kterého bychom rádi doplnili technické vybavení, především pro zimní údržbu. V neposlední řadě máme v plánu pokračovat ve využívání evropských grantů a tím získat potřebné finance k zaměstnávání osob, které jsou v evidenci úřadu práce.

Za 3 roky fungování Služeb města, jsme takto zaměstnali 8 lomnických občanů, na které jsme získali dotaci více jak Kč 350.000,--. Tato dotace pokryla velkou část nákladů spojených se zaměstnáním těchto osob. Nadále chceme rozšiřovat služby pro občany města a máme připravené další konkrétní kroky.

3. Je veřejným tajemstvím, že Vaše vztahy s dosluhující starostkou nejsou zrovna, slušně řečeno, na dobré úrovni. Jak se to stalo? Vždyť zpočátku volebního období všechno zdánlivě klapalo. Co se pokazilo?

Nejsem si jist, zda na začátku volebního období vše úplně klapalo, ale snažili jsme se plnit závazky, které jsme dali našim voličům. Trochu mě zarazily rychlé personální změny zaměstnanců na MěÚ, které starostka v počátku provedla. V těchto záležitostech měla naprosto volnou ruku. Paní starostku jsem před volbami prakticky neznal, ale věřil jsem, že jde o člověka, který je schopen naše město posunout tím správným směrem a začít pracovat ve prospěch občanů města. Po Lomnici kolovaly o paní starostce různé zprávy, kterým jsem nechtěl věřit a bral jsem to jen jako pomluvy. Jak hluboce jsem se v té chvíli mýlil, jsem se přesvědčil již po několika měsících. Zdá se mi, že je post starosty v Lomnici nějak „zakletý.“ Lži, intriky, arogance, způsob zadávání veřejných zakázek, (ne)komunikace s občany a úřady atd., bylo kritizováno i u minulého starosty. Současná paní starostka pokračuje prakticky ve stejném stylu. Nerespektování některých usnesení orgánů města je na pováženou a smutným koncem tohoto volebního období. Kdo měl jiný názor než starostka, stal se jejím nepřítelem. Začala s ním bojovat všemi možnými i nemožnými prostředky. Celá tato nastalá situace je pro mne zklamáním. Pevně věřím, že po důkladném prověření nynějších kandidátů, se tato situace již nebude opakovat.

4. Třídění odpadů v Lomnici. Zákonodárci schválili nový zákon o povinnosti třídit odpady. Rekonstruoval se sběrový dvůr, kde zabezpečujete jeho provoz. Nebudete chtít zdražovat? Co frekvence svozu odpadů? Zůstane jednou týdně nebo plánujete nějaké změny.

Je pro nás všechny pozitivní věcí, že proběhla kompletní rekonstrukce sběrového dvora. Tento konečně splňuje požadavky 21. století, včetně nového zázemí pro zaměstnance. Co se týká třídění odpadů, tak mohu potvrdit, že objem vytříděného odpadu se zvyšuje, k čemuž přispělo i rozmístění sběrných nádob na tříděný odpad po našem městě. Účel rozmístění těchto nádob se jednoznačně potvrdil i přes počáteční kritiku opozice. Množství odpadu svezeného z těchto nádob to potvrzuje. Se zavedením nového zákona bychom problémy mít neměli. Odpady třídíme, biologický odpad zpracováváme na kompostárně. I zde je množství bioodpadu oproti roku 2010 více jak trojnásobné. O zdražování a frekvenci svozu komunálního odpadu nerozhoduje provozovatel sběrového dvora, ale zvolené vedení města (zastupitelé). Můj názor je nezdražovat. Nabídnout lidem možnost výběru týdenního nebo čtrnáctidenního svozu, zpoplatněného dvěma sazbami. Věřím, že nově zvolené vedení města se bude zabývat i touto otázkou a dá občanům na výběr.

5. Určitě se musím zeptat jako dlouholetého fotbalisty na Váš momentální vztah a fungování TJ TATRAN.

Fotbalu v místní tělovýchovné jednotě i studiu trenérské licence jsem obětoval spoustu času a dřiny. Kvůli osobním neshodám a atakům některých fotbalových funkcionářů přišlo vše vniveč. Nechci si nějak stěžovat, ale tato situace mě velmi mrzí. Pokud to jen trochu jde, snažím se sledovat sportovní stránku, a jdu se na některé fotbalové zápasy podívat. Musím říct, že z toho mám trochu smíšené pocity. 

Nesporně musí být i nadále podpora sportu jednou z priorit budoucího vedení města. Bohužel, celé situaci neprospívají některé kroky a vyjádření funkcionářů Tatranu na adresu vedení města. Nechci zde rozebírat vše, ale vyjádření typu, že město nepodporuje fotbal a díky tomu se hraje o sestup, snad ani nemůžou myslet dotyční lidé vážně. Nebylo by dobré se zamyslet nad tím, jestli není problém náhodou někde jinde? Položme si otázku, jaká byla finanční podpora za strany města v minulosti? Rozhodně menší než v posledních 4 letech, což je snadné dohledat z rozpočtů před rokem 2010. Jen v roce 2014 město investovalo do sportovního areálu, včetně finančního příspěvku pro TJ Tatran více jak půl miliónu korun. 

Zároveň bych všechny ty, kteří město kritizují pro (ne)podporu, odkázal na podobné oddíly v okolí jaká je podpora v jiných městech a možná přehodnotí svá vyjádření  i přístup v této věci.

6. Postavil jste si nový baráček. Zlé jazyky, zejména z radnice či opozice roznáší fámy o tom, kde jste vzal finanční prostředky na tuto stavbu.

Myslím, že se nemusím ospravedlňovat, a tak odpovím na Vaši otázku. 

Ano, o této věci jsem se také doslechl a musím říci, že je to nepříjemné jak pro mě, tak i pro celou rodinu. Na rozdíl od jiných, kteří o těchto věcech hovoří, mohu jednoznačně prokázat, z čeho jsme celou stavbu financovali. Předně musím říci, že to bylo z velké části svépomocí, vyjma odborných prací, za pozemek, který jsme se sourozenci zdědili po rodičích, jsme nezaplatili prakticky nic. Velkou část finančních prostředků na stavbu jsme získali prodejem bytu, který jsme měli v osobním vlastnictví a samozřejmě jsme si museli vzít i hypotéku. Takže ti, kteří roznášejí mezi lidmi tyto fámy, by si měli hlavně zamést před svým vlastním prahem.

7. Otázka trochu na tělo. Prý jste ,,vyhodili“ paní starostku z ČSSD? Jak to bylo? Mezi lidmi kolují různé fámy. Nebylo to vyřizování osobních účtů?

Na tuto otázku jsem již několikrát odpovídal. Naše místní organizace a ČSSD vůbec, funguje na demokratických základech a o takto zásadních věcech nerozhoduje jednotlivec či jednotlivci. O jejím vyloučení rozhodl okresní výkonný výbor. Paní starostka poté požádala o přestup do jiné z místních organizací (Třeboň, Suchdol n.L, atd.). Bohužel svou nehezkou pověst ,,starostky“ Lomnice si nese celým Jihočeským krajem, takže jí nikdo nepřijal. Z ČSSD jako takové byla vyloučena pro hrubé porušení stanov. Žádné vyřizování účtů se tedy nekonalo. Pouze se opět potvrdily její ,,kvality“ a bohužel tímto nám způsobila akorát ostudu.

Na závěr bych chtěl poděkovat nejen členům místní organizace ČSSD, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na sestavování kandidátní listiny a voličům popřát šťastnou ruku při volbě svých budoucích zastupitelů města. ,,KDO NEMÁ CÍLE, NEMŮŽE TREFIT…“

Miroslav Řepa