Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Kandidátka 2014 - 2018

Obrázek kandidátky

nezávislý kandidát
věk: 47 let
soukromý podnikatel


Téměř celý život žiji v Lomnici nad Lužnicí. Soukromě podnikám. Mojí zálibou je turistika a chalupaření.


Otázky pro pana Baštýře

Pro Vás bych měl také několik otázek.

1. Většina občanů Lomnice ví, že jste pracovně velmi vytížený člověk. Pekárna, rozvoj a provozování prodejen, trhy. To je velké sousto. Jak se s tím vypořádáváte jako radní Lomnice?

Samozřejmě je to velice náročné, ale stihnout se to dá. Zvláště pro to, že je to pro mě stále výzva.

2. Druhá otázka částečně souvisí s tou první. Jaká byla v dosavadním volebním období náplň Vaší práce? Již jsme prezentovali, že pan Řepa dostal na starosti úsek komunálu, místostarosta MUDr. Bílek měl na starosti získávání financí pro město, ale jaká byla Vaše práce?

Nebudu se zde rozepisovat, co vše jsme ve volebním období na radě řešili. Prioritou pro mne bylo převedení školní stravovny na město a vytvoření příspěvkové organizace. Což se nám podařilo a domnívám se, že strávníci jsou spokojeni. To byl náš hlavní cíl. Dalším cílem bylo vařit nejenom pro Lomnici, ale i pro okolní obce. Proběhlo vícero jednání mezi obcí Lužnice a námi. Těchto jednání jsem se s paní ředitelkou školy účastnil, ale vždy to ztroskotalo. Do budoucna to pro mne není uzavřená kapitola, proto chceme v těchto jednáních pokračovat.

3. Obligátní otázka na naše dosluhující radní. Jak bylo možné vidět i na zastupitelstvu, ani Vaše vztahy s paní starostkou nejsou nejlepší. Co proti ní všichni máte? Zpočátku velká euforie, nyní až averze.

Na paní starostce mi vadí, že nerozlišuje rovinu osobní a pracovní. Její rozdělování městských zakázek firmě PENA je při nejmenším zarážející.

Jelikož paní starostka má v kompetenci přidělování zakázek do Kč 200.000,-- docházelo záměrně k jejich rozmělňování a ty pak přidělovala bez vědomí RM firmě PENA. Některé zde mohu jmenovat - např. výměna oken na MěÚ, dětské hřiště u Farské louky, opravy soklů na nemovitostech patřících do majetku města, vyklízení bývalé diskotéky Delta. A jako poslední už skutečně zarážející - oprava chodníku před MŠ, kdy již paní ředitelka školy byla domluvena na opravě s ředitelem PO, ale světe div se, kdo jiný nakonec tuto opravu prováděl? Že by opět firma PENA? Smutné je, že to mohlo být provedeno daleko levněji. Uvidíme, s čím nás paní starostka do konce svého volebního období ještě překvapí. I když za svojí osobu mohu říci, že mne už z její strany nepřekvapí nic!

4. Pracoval jste jako předseda finančního výboru. Oficiálně jste odstoupil z tzv. důvodů pracovního vytížení. Všichni víme, že to je jen klišé. Jaké byly skutečné důvody Vašeho odstoupení? Dnes více jak l/2 roku nemá Lomnice finanční výbor, což je republiková rarita. Nikdo to nechce dělat. Proč?

Skutečný důvod mého odstoupení byla nespolupráce s MěÚ. O všechny podklady jsme museli žádat několikrát. Proto jsem se rozhodl po zralé úvaze odstoupit.

5. Jak si představujete svoji práci do budoucna v případě svého zvolení? Rozšiřujete školku, zvyšuje se zátěž pro rozvozy obědů, atd...

Jak jsem již nastínil v předchozí odpovědi, chtěli bychom s paní ředitelkou školy pokračovat v započatých jednáních a pokusit se rozvážet obědy i do okolních obcí. Prioritou pro toto volební období je pro nás koupě užitkového automobilu. Jelikož bez něj je rozvoz jídel do okolních obcí nemyslitelný. Koupě byla již prakticky připravena, ale bohužel někomu na MěÚ vadilo, že by si nemohl nechat proplácet cestovní náhrady.

Pert Baštýř