Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Kandidátka 2014 - 2018

Obrázek kandidátky

člen ČSSD
věk: 52 let
praktický lékař 


Dovolte, abych se krátce představil, zejména těm, kteří mě neznají z ordinace. Většina lidí z Lomnice mě, myslím, ale dobře zná.

Je mi 52 let, bydlím v Lomnici trvale od roku 1993. Moji prarodiče i rodiče zde žili a bydleli, než nás osud načas zavál mimo rodnou hroudu. Vystudoval jsem medicinu na UK v Hradci Králové, postupně jsem získal licence na všeobecné lékařství, urgentní medicinu, pracovní lékařství, rehabilitaci. Mojí hlavní prací je práce praktika v Lomnici nad Lužnicí. Mimo to sloužím již více než dvě desetiletí záchranku v Třeboni.

Bydlíme v Lomnici ve statečku po tetě Tvarohů-Kalinů, nyní přebudovaném na ordinaci a byty. Vychovali jsme celkem 4 děti a 20 psů. Založili jsme také rodinnou firmu SORB s.r.o., která se zabývá lesním hospodařením, myslivostí, chovem zvířat a opravárenstvím. Máme minifarmičku u Nežárky, kterou postupně podle možností dobudováváme.
Moje manželka Lenka pracuje se mnou jako zdravotní sestra v naší ordinaci, děti jsou již zaopatřené a žijí svým životem.

A nyní několik otázek a odpovědí:


V tomto volebním období jste zastával funkci místostarosty a radního. Poslední dva roky ale byl zvolen ještě jeden místostarosta. Bylo to z důvodu Vaší vysoké pracovní vytíženosti? A máte ambice kandidovat, v případě Vašeho zvolení do zastupitelstva, na tyto funkce znovu?

V posledním volebním období jsem skutečně zastával pozici místostarosty města. Nebyl jsem příliš nadšen, ale respektoval jsem rozhodnutí většiny zastupitelů. Jsem totiž pracovně hodně vytížený a nemám žádné ambice někomu vládnout, nebo někoho řídit. Mám rád svoji práci a řízení lidí není moje parketa.
Ostatně funkce radního resp. místostarosty je volená, není to tzv. uvolněný zastupitel a podle paní starostky je to jen poradní orgán. Jediná pravomoc je zastupovat starostu v jeho nepřítomnosti. Protože aktivita a pracovní vytížení paní starostky je takové, jaké je (najít někdy paní starostku v práci je totiž nadlidské úsilí), tak jsme museli přistoupit k návrhu zastupitelů, zvolit druhého místostarostu. Já i p. Vácha chodíme do práce, a ani jeden z nás nemá tolik volného času, abychom vykompenzovali její pracovní nepřítomnost.

Náš návrh zastupitelé schválili. Lidé si většinou představují, že něco rozhodujeme nebo ovlivňujeme. Nikomu to nezazlívám, ale také jsem měl tuto naivní představu. Město ale řídí jediný, tzv. statutární funkcionář, a to je starosta, který má své úředníky. Ti podléhají jenom jemu. Rada „rozhoduje“ jen o některých zakázkách nad 200 tisíc a to ještě naprostou většinu jejích rozhodnutí musí schválit zastupitelstvo. Úředníky nesmíme úkolovat. Také schvalujeme např. přidělení bytů dle doporučení úředníků a některé další provozní věci, které se musí řešit rychle. Ve finále ale rozhodne starosta. Sami jste mohli vidět, že starostka s oblibou „pozastaví“ (zruší) rozhodnutí rady, když jí není po chuti. A je to. Na to má právo. Bohužel často využívá Zákona o obcích, kde se jasně píše: § 105 Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5). A ambice na funkci místostarosty? Bůh je mi svědkem, že jsem to dělat nechtěl. Respektoval jsem přání většiny a byla to chyba. To je i odpověď na druhou polovinu otázky. NE.

Pane doktore, nedávno vyšlo tzv. „Necenzurované znění“ hodnocení  vašeho volebního programu, které dle podpisu mělo vydat místní sdružení LKNK, chcete se k tomu nějak vyjádřit? 

Necenzurované znění? Pamflet, který nikdo z autorů neměl odvahu podepsat? Snůšku hnoje, lží, špíny a pomluv? K tomu se nebudu vyjadřovat vůbec. To není předvolební boj. To je útok na člověka (v tomto případě na mojí osobu), která nemá možnost se ani bránit ani vyjádřit. Poplivat a utéct. Jestli je to jejich volební program, tak klobouk dolů.

Vaše jméno je opět na kandidátce. Tentokrát po boku paní Ing Bickové. Zlé jazyky tvrdí, že jste se nemohli snést a nyní se kamarádíte. Tak za prvé. Jasně jsem naznačil, že nechci a nebudu v případě volebního úspěchu zastávat žádnou funkci ani nechci někoho „řídit“ nebo „šedoeminenčně“ ovlivňovat.

Naše osobní spory jsme si s Hankou vyříkali, ostatně to byla jen jediná věc. 

Chci v začátku jen Hanku podpořit, protože si myslím, že je jediná, která může najít styčný bod mezi zastupiteli z různých stran k jednání. Ona může zastavit „rozhádanost“ zastupitelů a konfrontační charakter politiky v našem městě.
Chce to prostě nové lidi. Bez předsudků, bez zloby, bez zatížení starým. 

Nikdo, opakuji, nikdo nesmí být brzdou v chodu obce, nikdo nesmí být překážkou v jednáních. Osobní spory nemají místo v řízení obce. Cítím, že my, kteří kandidujeme více období, jsme právě tou brzdou. Osobní spory překáží a vadí. Ostatně, vyzval jsem p. Zvánovce, p. Pumprovou aj., abychom již nekandidovali. Ale jak vidím některé tváře na kandidátkách, vrací se naopak někteří z minulosti. A odpověď oslovených? Pamflet a jména na kandidátních listinách. 

Já se chci věnovat svojí práci a basta. Pro mě tato etapa končí. Něco jsme udělali, něco se nepovedlo, řada věcí je rozpracovaných. Nyní je to na další politické generaci, jak se k tomu postaví. A já věřím, že by to pod vedením Hanky mohli zvládnout. 

MUDr. Roman Bílek