Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Kandidátka 2014 - 2018

Obrázek kandidátky

nezávislý kandidát
věk: 35 let
soukromý podnikatel


Jako nezávislý kandidát jste se v letošních volbách rozhodl ucházet o místo lomnického zastupitele za ČSSD. Mohl byste se voličům v krátkosti představit?

Jmenuji se Vojtěch Klečka a v Lomnici nad Lužnicí jsem strávil většinu svého života. Z tohoto důvodu si myslím, že s mnoha z Vás, voliči, se znám osobně. Možná z mateřské školky, základní školy, ale i běžného denního života, kdy se třeba jen někdy spolu potkáváme. Jsem šťastně ženatý a v rodině vyrůstají, zatím, dvě děti. Od roku 2002 řídím svou vlastní firmu v oboru stavebnictví.

Jistě máte představu o svém budoucím fungování v zastupitelstvu. V čem vidíte své přednosti?

Jak už jsem uvedl, od roku 2002 podnikám. I když jsem prošel několik zaměstnání, právě podnikání mě pro práci v zastupitelstvu dobře připravilo. Naučil jsem se především komunikovat se zákazníky a volič, to je zákazník každého politika. Jsem připraven odvádět jen tu nejkvalitnější práci, jelikož i to je základ mého podnikání. Stejně jako umím komunikovat se spolupracovníky a hledat kompromisy. A v neposlední řadě jsem zvyklý na stresové situace, kterých jsem si zažil za dobu podnikání celou řadu. Důležité je, že jsem se je naučil zvládat.

Důvodů k volbě právě vás je celá řada. Poodhalte také něco z Vašich vizí. Co by se mělo podle Vás změnit nebo mohlo fungovat ve městě lépe?

Jistě bych opět začal komunikací, která tady přes různé snahy o zlepšení, chyběla. Budu prosazovat tzv. „dny starosty“, kdy by občan měl jistotu setkání s vrcholnými představiteli města. Své představy také směřuji k informacím z rady a zastupitelstva města, kdy chápu, že jsem vázán zákonem o obcích, ale jsem pro kvalitnější zápisy a kvalitnější informace z městských orgánů pro občana. Dále bych svou práci zaměřil na efektivitu a ekonomické fungování města, např. na rychlejší. „přidělování“ volných bytů a nevyužitých nebytových prostor a pozemků. Dále je třeba zvážit a umožnit odkoupení některých městských bytů do osobního vlastnictví, které, jak už jinde pochopili, jsou značnou finanční a administrativní zátěží pro město. Jednoznačně je nutné fungovat v režimu průběžné údržby a následné péče a rozvoje majetku, neboť se jedná o nejefektivnější systém fungování. Nutností je navázat na některé rozpracované projekty a tyto dokončit, především z důvodu toho, že město již do nich investovalo nemalé prostředky. A proto by měly fungovat ve prospěch nás všech. V neposlední řadě bych se rád zaměřil na transparentnost zadávání veřejných zakázek, kde mám představu, že od ceny díla za 30 000,- Kč by fungoval režim oslovení několika, především místních firem, výběrová komise, schválení radou města a následné zveřejnění. Což by přineslo zlevnění ceny práce a úspory pro město.

A jak vidíte fungování veřejného života ve městě.

Z mého pohledu i tady je co zlepšovat. Aktuálně je manželka s dětmi doma, a i když se situace např. díky „Klubíčku“ dost změnila, stále zde chybí některé služby pro matky s dětmi. I ony se potřebují profesně rozvíjet a navazovat sociální vazby. Jinde jsou kluby matek, které pořádají semináře a školení, nebo jen upravená dětská hřiště, kde se matky s dětmi koncentrují. Nesmím zapomenout na další takto ohroženou skupinu, to jsou důchodci. Proč nepořádat častěji odpoledne s hudbou nebo „jen“ besedu na zajímavé téma. Jistě využívanou službou by bylo zavedení „městské“ dopravy na nový hřbitov a zpět. S těmito aktivitami by mohla pomoci některá ze zkušených firem v našem okolí. Největším nedostatkem veřejného života v Lomnici nad Lužnicí je absence kulturního sálu. To by mělo být jednou z priorit pro práci příštího zastupitelstva, ale nutné bude pokračovat a rozvíjet zavedené kulturní projekty na Farské louce, v kostele sv. Václava a jinde. S tím souvisí i otevřená podpora místní spolkové činnosti. Ve městě funguje celá řada spolků, jejichž činnost je dobré podpořit. Baráčníci, včelaři, hasiči, myslivci, klub žen, skauti, Javor, KOS, TJ Tatran, DTJ, hokejisti, Klubíčko, ale i další přinášejí do města ten pravý život. Ale domnívám se, že s větší podporou města by mohly ke společenskému životu přispět i více. Vše je o komunikaci, jak s oblibou říkám. Do města bych rád zavedl novinku v pravidelných farmářských trzích, které na jinak unylé náměstí přivede zajímavé prodejce se zajímavými produkty, ale i řadu nových zákazníků. K zamyšlení by jistě stálo i v minulosti vyzkoušená družba Lomnic z celého světa.. I to by jistě přispělo ke kvalitě veřejného života a oživení města novými příležitostmi. 

Zmínil jste dvě ožehavá a zajímavá témata posledních let. První TJ Tatran a jeho další směřování a podpora místních podnikatelů formou cestovního ruchu. Můžete uvést i něco o tomto?

Začal bych druhou částí, tzn. podporou místních podnikatelů. Již dříve jsem zmiňoval představu o zadávání veřejných zakázek, ale podpora musí být i pro živnostníky na náměstí. Chápu představu cyklostezky jako takové, která sem přivede řadu turistů. Má vize je taková, že turista sem musí najít cestu především za nějakým cílem. Tím by mohl být např. pravidelný farmářský trh a pak už záleží i na živnostnících samotných, jak naloží s danou příležitostí. V tomto jsem optimista.

První část otázky je téma jistě citlivější, ale řešení dlouhodobě vidím v převedení majetku TJ Tatran pod město, které má možnosti při správě majetku jistě větší a nastavení podmínek pro sportovce tak, aby je měli co nejlepší pro provozování svého sportu, do kterého samotného by město „mluvit“ nemělo. Město má jistě výhodnější vstupní podmínky pro možné dotace do správy majetku a více technických prostředků. Jistě by se tímto krokem odbourala i bariéra nedůvěry ve finančních tocích příspěvku města pro TJ Tatran. Nehledejme nové cesty, ale pojďme cestami vyzkoušenými a komunikujme….

Ještě otázka k Vašim představám o investičních akcích města do budoucna? 

Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl, ale samozřejmě mám i další představy. Prioritou v tomto budou opravy a rekonstrukce povrchů ulic a chodníků. Vím, že se jedná o finančně náročné záležitosti, avšak např. ulice Jindrlovská, Bratří Čapků, Na Třepince, Nové město, Sádecká, Fr. Sochora, ale i chodníky v Nádražní ulici si nový povrch již zaslouží. Jistě jsem nejmenoval všechny potřebné, ale i tak je jich dost. Rekonstrukci nutně potřebují i ordinace na zdravotním středisku. Nepamatuji, že by kromě malování došlo za můj život k nějakým změnám. Možná by rekonstrukce přilákala i některé odborné lékaře, za kterými musíme dnes dojíždět, např. oční.

Investovat bude potřeba neustále i do zkvalitňování v nakládání s komunálním odpadem. Zřizování nových míst na shromažďování tříděného odpadu, pořízení nádob na biologicky rozložitelný odpad atd. To vše nám bude pomáhat naplňovat kapacity sběrového dvora a kompostárny, ale i zlevňovat svoz odpadu. S tím souvisí i zavedení tzv. ekologického topení se slevou na poplatku za odpad. Mělo by platit, kdo třídí, tak městu šetří a město ho musí zvýhodnit… Další investice bych viděl do zasíťovávání pozemků a jejich odkupu od současných majitelů k dalšímu rozvoji Lomnice nad Lužnicí, podle nového územního plánu. Noví obyvatelé „přinášejí“ peníze ze státního rozpočtu do pokladny města, pak je možné i více investovat.

To je práce na více jak jedno volební období. Ještě poslední otázka. Máte připravené nějaké volební „eso“, proč by vás měli občané volit ?

Takovým mým volebním „tahákem“ by mohlo být zřízení fondu pro financování oprav nemovitostí našich občanů pro zlepšení vzhledu města, kde by bylo možné, pokud občan vlastní nemovitost v Lomnici n. L., získat výhodnou půjčku na opravu např. fasády nebo střechy své nemovitosti.
Ale to je jen jedna z dalších mých představ. To důležité pro voliče by měla být skutečnost, že jsem „týmový hráč“, který nehledá argumenty, proč TO nejde, ale hledá řešení a má chuť už nejenom podporovat výše postavené kandidáty, ale pracovat pro občany, pro město a jeho další budoucnost. Za Vaše hlasy předem děkuji.