Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Kandidátka 2014 - 2018

Obrázek kandidátky

nezávislý kandidát
věk: 45 let
jednatel společnosti


Dovolte, abych se Vám nejdříve trochu představila. Jmenuji se Lenka Bäumlová. Narodila jsem se v Aši, vyrůstala jsem na vesnici na Podřipsku, kde jsem studovala na gymnáziu v Roudnici nad Labem.
Vdala jsem se a odstěhovala do Novohradských hor. Po deseti letech manželství jsem se rozvedla a přestěhovala do Českých Budějovic. Začala jsem pracovat jako účetní. Vystřídala jsem několik prací od šičky, dělnici až po účetní. Nutností pro mě bylo dálkové studium na ekonomické škole, kterou jsem dokončila v Praze. Od roku 2007 jsme s přítelem založili společnost MILLEN-EKONOM s. r. o., ve které pracujeme do současnosti.

A nyní několik otázek a odpovědí:

 


Paní Bäumlová, bydlíte tu 9 let, proč až teď jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva v komunálních volbách?

 

V Lomnici opravdu bydlím už 9 let. Po tu dobu jsem měla možnost všímat si a následně se zamyslet nad rozdíly hospodaření pod vedením města předchozího a současného. Ten, kdo hospodaří s majetkem města, by s ním měl hospodařit tak, jako by byl majetkem vlastním. Tudíž město nezatěžovat dluhy, ale spíš naopak. Ale hlavní příčinu minulé i současné nedobré atmosféry v našem městě vidím ve špatné komunikaci, a to nejen v komunikaci mezi zastupiteli, ale i v komunikaci radnice s občany.

Proč kandidujete za stranu ČSSD a co vás k tomu vede?

Na kandidátce ČSSD jsem jako nezávislý kandidát. Na počátku roku 2011 jsme byli požádáni o spolupráci na některých projektech tehdy vítězné ČSSD, proto se s mnoha členy znám a přijala jsem nabídku kandidovat na společné kandidátce.

Čím si myslíte, že budete prospěšná ve straně či v zastupitelstvu? 

Pracuji ve společnosti jako účetní a jednatel. Společnost se zabývá daněmi a zpracováním účetnictví, poradenstvím, audity, znaleckými posudky a odbornými vyjádřeními z oboru ekonomika a účetnictví, a proto si myslím, že bych své zkušenosti mohla využít i jako zastupitel při rozhodování o hospodaření našeho města.

Hodně lidí vás nezná. Proč by vás měli volit?

Možná, právě proto. Jsem novou tváří, přináším nové názory a nápady a mám chuť do společné práce.

Poslední dobou se objevujete na setkání zastupitelů. Co říkáte na politické dění v Lomnici nad Lužnicí?

Chci pro naše město něco udělat, už mě nebaví stále jen hovořit o problémech se známými u piva či skleny vína. Myslím si, že diskuze o problémech v osobní rovině, tak jak je mnohdy vedena, do politiky rozhodně nepatří. Politická diskuze, byť vedena emotivně, by měla být vždy konstruktivní a jejím výsledkem by měla být politická shoda, prospěšná pro naše město.

Co říkáte na časté vracení dotací města?

Každé město i obec se snaží dle vlastních finančních prostředků budovat, opravovat nebo modernizovat svůj majetek. A to na základě grantů, dotací nebo z vlastních prostředků. I naše město řadu let žádá o granty a dotace - ať už je to výstavba rodinných domů na Chmelnici, nový sběrový dvůr, kompostárna, vybudování silnic včetně sítí nebo zateplení školy, nový víceúčelový zametací vůz, atd. To vše bychom si nemohli dovolit pořídit z vlastních zdrojů, z rozpočtu města. Otázkou však je, zda tento majetek nezatížil naší městskou pokladnu. Zda spoluúčast byla vždy pokryta z rozpočtu nebo si na ní město muselo půjčit formou úvěru. Máme pak finanční prostředky na údržbu tohoto nabytého majetku? Počítáme v rozpočtu do dalších let na opravy a udržování?

Naším cílem je samozřejmě dál žádat a o smysluplné granty a dotace pro zvelebení našeho města, pro kvalitnější život našich občanů. Počítáme s vybudováním nové rozhlasové sítě, kde by spoluúčast města byla 10 % z celkové částky v rámci protipovodňového opatření. Odbahnění rybníka pro zbudování přírodního koupaliště. Získat dotaci na obnovu zeleně v našem městě a to hlavně betonového náměstí. Dále je třeba opravit spousta ulic, v kterých se nedá jezdit ani na kole ani v autě. I naučná stezka bude třeba opravit, takže pokud se povede získat finanční prostředky z grantu nebo dotace s minimální účastí města, bude to jen přínos pro naše městečko.

Všechny tyto žádosti a hlavně administrativa projektů, je velice náročná, takže se budeme snažit, abychom jednou provždy zamezili vracení dotací, které byly vždy způsobené pochybením a špatnou administrací jednotlivých dotačních projektů. Budeme využívat granty a dotace z jednotlivých projektů ministerstev, od Jihočeského kraje a z Mas Třeboň.

Sama za sebe mohu jen popřát šťastnou ruku při nadcházejících komunálních volbách.