Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Setkání s občany města

Vzhledem k tomu, že nám vedení města neumožnilo vyhlásit v městském rozhlase předvolební setkání s vámi, rozhodli jsme se pro toto netradiční povolební setkání s občany města.

 

POZVÁNKA

Sdružení kandidátů za ČSSD Lomnice nad Lužnicí si Vás dovoluje srdečně pozvat na netradiční povolební setkání s občany města, které se bude konat v neděli 7. října 2018 od 15:00 hod. v penzionu Papírna.

Občerstvení zajištěno.

Komunální volby v Lomnici nad Lužnicí 2018

Vážení spoluobčané,

měsíc před volbami si Vám dovolujeme představit kandidátní listinu a volební program našich kandidátů pro podzimní komunální

volby, které se budou konat 5. a 6. října 2018. Přijďte vhodit svůj volební lístek do vol. urny a určit tak, jakým směrem se bude

ubírat naše město po další 4 roky. Přejeme Vám všem šťastnou ruku při výběru svých kandidátů do zastupitelstva města.

 

Kandidátní listina a volební program kandidátů za ČSSD pro komunální volby 2018

 

1. Miroslav Řepa ...................povolání- zástupce mistra kovovýroby ve


                                                         společnosti, která dodává více jak 25 let stájové
                                                         

                                                         technologie na český a evropský trh

                                                                                     

                                                         47 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

2. Alena Pobříslová.............povolání- ekonom

                                                     74 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

3. Slavomil Vacek................povolání- vedoucí pracovník zaměstnanců elektro servisu
                                                     

                                                      59 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

4. Miroslav Bína.................. povolání- právník

                                                      32 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

5. Jiří Čečka...........................povolání- IT specialista


                                                         23 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

6. Luděk Cibulka...................povolání- vedoucí stravovacího provozu- šéfkuchař


                                                       47 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

7. Zuzana Mikotová.............povolání- zdravotní sestra


                                                      39 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

8. Jiří Klečka..........................senior- v současnosti se věnuje rodině a rybaření


                                                      71 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

9. Petr Dědič.........................povolání- státní zaměstnanec


                                                        51 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

10. Pavel Pobříslo.................. povolání- živnostník


                                                         77 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

11. Michaela Čápová.............povolání- zaměstnanec dřevovýroby


                                                        42 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

12. Jiří Titl...............................senior- starosta místního sdružení baráčníků


                                                        71 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

13. Slavomil Hospodářský....povolání- stavební zámečník


                                                      29 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

14. Jan Kail.............................povolání- soukromý podnikatel


                                                          58 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

15. Jaroslav Čečka................povolání- údržbář výrobní linky


                                                        54 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

 

Volební program:

-nadále postupovat ve snižování závazků z minulých volebních období

-promyšlené čerpání dotací a grantů ( již NE- drahé megalomanské projekty jako např. 2 bytové domy v ulici  

 Dr. Kuny za desítky miliónů korun, které bude město splácet do roku 2036!!!)

-zefektivnit hospodaření města s finančními prostředky

-revize ceny vodného a stočného, rozumné hospodaření s vodou ze strany města (stabilizace -nezvyšování  

 ceny pro občany po celé volební období, pravidelné informace o chemickém složení vody, včetně obsahu

 těžkých kovů)

-zlepšit komunikaci městského úřadu s občany – vstřícnost ke všem občanům od vedení města (zveřejňovat

 kompletní usnesení zastupitelstva a rady města)

- provést nutné rekonstrukce již nevyhovujících povrchů komunikací a chodníků, včetně veřejného osvětlení

-zajistit kulturní akce a programy od nejmenších až po seniory při efektivním využití areálu Farská louka, a to

 nejen pro občany našeho města

-zajištění bankomatu pro naše město- obnovit jednání s bankovními ústavy o zajištění bankomatu pro naše

 město

-plnohodnotný sběrový dvůr (občané města budou mít možnost uložit jakýkoli odpad na sběrovém dvoře, v

 současnosti jsou lidé posíláni s kyblíkem eternitu na skládku Růžov u Borovan)

-vyvážení komunálního odpadu 1x týdně

-nabídnout odkoupení městských bytů do osobního vlastnictví za výhodnou cenu stávajícím nájemníkům

-vybudování vlastního víceúčelového kulturního zařízení (např. prostory bývalého kina)

-podpora ze strany městského úřadu při výstavbě rodinných domů

-podpora místních podnikatelů a podnikání jako takového

-nutnost rekonstrukce naučné stezky a případně její rozšíření

-vyvolat jednání a spolupracovat s městy Třeboň a Veselí nad Lužnicí o vytvoření cyklistické stezky (Třeboň –

 Lomnice n. L. - Veselí nad Lužnicí)

-zajistit udržení pobočky České pošty s případnou podporou ze strany města

-zajištění a případné zlepšení dopravní obslužnosti města (vlak, autobus)

-umožnit využití sportovního areálu všem občanům města (rozšíření o dětské hřiště a antukový tenisový kurt)

-podpora místních tělovýchovných jednot, spolků a sdružení

-pravidelně udržovat komunikace, veřejnou zeleň a hřbitovy (rekonstrukce chátrající budovy  

 na novém hřbitově - o účelu rozhodnou samotní občané)

-doplnit městský mobiliář v katastru města (lavičky, koše, stojany kol atd.)

-zprovoznění kašny na náměstí 5. května

-vybudovat za pomoci dotačních titulů na dětském hřišti v Zámecké ulici brouzdaliště pro nejmenší (celková

 úprava dětského hřiště, zastínění, stromy, mobiliář......)

 

Žádné sliby, tento volební program je možné zrealizovat, jsme tu s Vámi a pro Vás

Schůze březen 2017

Dobrý den, Vážení přátelé

Na Pátek t.t. svolávám členskou schůzi MO ČSSD na obvyklém místě s tímto programem

program členské schůze MO ČSSD:

  1. zahájení, návrh a schválení programu
  2. schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. členské známky a příspěvky na rok 2017
  4. zpráva předsedy MO ČSSD Lomnice n. L. z jednání OVV
  5. zpráva předsedy MO ČSSD Lomnice n. L. z okresní konference v J. Hradci (schválení kandidátů do parlamentu ČR za okres J. Hradec)
  6. aktuální záležitosti
  7. diskuse, závěr

M. Řepa, předseda

ZASTUPTELSTVO LOMNICE. FRAŠKA, NEBO TRAGIKOMEDIE?

Po delší době jsem se zúčastnil zastupitelstva města, tentokrát jako divák, takže jsem měl možnost porovnávat, jak to vypadá z občanských lavic tzv „druhé strany“

Zastupitelstvo se sešlo téměř  v plném počtu, omluven byl pan Klečka. Stěžejními body byly projednání  převodu majetku TJ TATRAN na město a kašna na náměstí 5.května.

Hned suverénní úvod členů rady a zastupitelů nedal nikomu moc šancí.

Krátké , stručné,  emotivní a úderné  proklamace  radních , zřetelně nad věcí , odsunul eventuální „protivníky“ do defenzivy a nedal nikomu moc šancí.

Bod Zpráva kontrolního výboru se nekonal . Někdo nedodal materiály , takže se kontrolu nebylo možno provést do konce a přednést zastupitelům .

Smutné je na tom , že právě p. Zvánovec byl ten, kdo na tyto „ nešvary „ v minulosti poukazoval a tepal je. Nyní ho to nechalo zcela klidným. 

Číst dál...