Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Schůze březen 2017

Dobrý den, Vážení přátelé

Na Pátek t.t. svolávám členskou schůzi MO ČSSD na obvyklém místě s tímto programem

program členské schůze MO ČSSD:

  1. zahájení, návrh a schválení programu
  2. schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. členské známky a příspěvky na rok 2017
  4. zpráva předsedy MO ČSSD Lomnice n. L. z jednání OVV
  5. zpráva předsedy MO ČSSD Lomnice n. L. z okresní konference v J. Hradci (schválení kandidátů do parlamentu ČR za okres J. Hradec)
  6. aktuální záležitosti
  7. diskuse, závěr

M. Řepa, předseda

ZASTUPTELSTVO LOMNICE. FRAŠKA, NEBO TRAGIKOMEDIE?

Po delší době jsem se zúčastnil zastupitelstva města, tentokrát jako divák, takže jsem měl možnost porovnávat, jak to vypadá z občanských lavic tzv „druhé strany“

Zastupitelstvo se sešlo téměř  v plném počtu, omluven byl pan Klečka. Stěžejními body byly projednání  převodu majetku TJ TATRAN na město a kašna na náměstí 5.května.

Hned suverénní úvod členů rady a zastupitelů nedal nikomu moc šancí.

Krátké , stručné,  emotivní a úderné  proklamace  radních , zřetelně nad věcí , odsunul eventuální „protivníky“ do defenzivy a nedal nikomu moc šancí.

Bod Zpráva kontrolního výboru se nekonal . Někdo nedodal materiály , takže se kontrolu nebylo možno provést do konce a přednést zastupitelům .

Smutné je na tom , že právě p. Zvánovec byl ten, kdo na tyto „ nešvary „ v minulosti poukazoval a tepal je. Nyní ho to nechalo zcela klidným. 

Číst dál...

Lomničák v čele jihočeských Mladých sociálních demokratů

V sobotu 7.2.2014 v Českých Budějovicích byl člen naší MO ČSSD Lomnice nad Lužnicí,  Mgr. Miroslav Bína zvolen předsedou jihočeských Mladých sociálních demokratů. Místopředsedou se stal borovanský zastupitel Tomáš Šnorek.

Upřímně Mirkovi gratulujeme k zaslouženému úspěchu!

MO ČSSD Lomnice nad Lužnicí

OFICIÁLNÍ STANOVISKO K VÝSLEDKŮM KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014 A POVOLEBNÍCH JEDNÁNÍ V LOMNICI NAD LUŽNICÍ ZA MO ČSSD LOMNICE NAD LUŽNICÍ, ODS, HASIČI LOMNICE, VOLBA PRO MĚSTO

Předně dovolte poděkovat našim voličům za důvěru a hlasy, které jste výše uvedeným uskupením ve volbách dali.

Chceme pravdivě a reálně informovat občany a naše voliče o výsledku voleb, resp. o výsledku povolebních jednání.

Výsledky voleb jsou známy, karty voliči rozdali. Proběhla jednání, jejichž finální výsledek bude prezentován v pondělí na veřejném zastupitelstvu, kde se uskuteční volba řídících orgánů obce.

Číst dál...