Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Následující víkend se konají komunální volby, ve kterých budete mít jedinečnou možnost, rozhodnout o budoucnosti města, ve kterém žijeme. Záleží pouze na Vás, kam se bude naše Lomnice další čtyři roky ubírat. Jsme přesvědčeni, že tak, jako každý z Vás chce žít v klidné rodině, chce žít i v klidném městě, kde bude potkávat usměvavé a spokojené spoluobčany. Bude chodit na úřad, kde ho přivítají ochotní a vstřícní úředníci, a nebude se bát vyslovit svůj názor s obavou, že bude vystaven urážkám a ponižování.

Na začátku předvolební kampaně jsme vám, jako kandidáti ČSSD, dali první slib, který už jsme splnili. Slíbili jsme, že kampaň povedeme slušně, bez urážek a napadání. Toto jsme dodrželi i přes to, že hned první reakcí jedné z volebních protistran, bylo vydání provokativního pamfletu s urážkami a zesměšňováním jednoho z našich kandidátů.

Bohužel to tímto prvním předvolebním „letákem“ neskončilo.

Skutečnost a naše reakce na napadání a smyšlenky prezentované jinými volebními uskupeními, uvádíme na našich web. stránkách www.cssdlomnice.cz.

Může někdo, kdo vede již předvolební kampaň takto negativně, opravdu pracovat po volbách pro město pozitivně?

Dost provokací, urážek a pomluv, to není náš styl!

Pokud dáte hlas našim kandidátům, splníme i další sliby, které jsme vám dali..

Na závěr, po dohodě s panem Šarmanem, uveřejňujeme jeho otázky pro lídry a odpovědi Hany Bickové v plném rozsahu.

Jaké jsou tři největší priority, se kterými jde vaše uskupení do voleb? Máte představu, jak budete realizaci těchto priorit financovat?

První 2 otázky spolu úzce souvisí, proto bych je spojila do jedné, neoddělovala bych je. Našich hlavních cílů a priorit je ve volebním programu několik. Z pořadí, které jsme uvedli na začátku volební kampaně, to jednoznačně vyplývá.

1) Jedná se o snižování závazků z minulých volebních období s návazností na pokračování realizace smysluplných projektů. Jde o:

- opravy a rekonstrukce povrchů silnic a chodníků, z nichž některé jsou v tristním stavu (Sádecká, Nádražní, Bratří Čapků, Fr. Sochora a dalších)
- opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení (v některých částech města veřejné osvětlení chybí, jinde je nedostatečné)
- realizaci multifunkčního kulturního zařízení.

2) Dokončení rozpracovaných projektů a zakázek, kterých je několik a některé termínově doslova „hoří“. Dokončení níže uvedených akcí do konce roku 2014. Jde o:

- rekonstrukci ulice Budějovické - celá zakázka je již vysoutěžená, včetně financování celého projektu ve spolupráci  s krajem
- zateplení budovy MŠ - dotace 70 %, vlastní podíl města 30 %
- rekonstrukce rozhlasu v rámci protipovodňových opatření - dotace 90 %, vlastní podíl města 10%
- realizace nového dětského hřiště u MŠ - dotace 90 %, vlastní podíl města 10%.

Investiční akce, u kterých to bude možné, chceme realizovat s využitím co největšího podílu dotací jak státních, tak krajských. Tzn., že budeme usilovat o co nejnižší zatížení městského rozpočtu.

Nechci občanům slibovat nerealistické a megalomanské projekty a akce. Ale reálné, dobře promyšlené, připravené a zorganizované aktivity, které vyplývají z výše uvedeného a uveřejněného volebního programu ČSSD.

3) Zlepšit komunikaci úřadu s občany a vrátit mezi nás všechny slušnost, pokoru, úctu k člověku, toleranci a ochotu poslechnout si i názor druhých, jiné nezesměšňovat a neosočovat… Toto je priorita, která se nedá vyčíslit penězi, nemůžeme říci, kolik bude stát a jaký bude termín „realizace“ a dokončení. Ale je to záležitost nezbytně nutná pro správné fungování chodu města a jeho žití v něm. A tak na tom začněme po volbách společně pracovat.

S kým chcete po volbách v zastupitelstvu spolupracovat, aby se vaše plány staly realitou? Budete v zastupitelstvu podporovat konstruktivnější atmosféru?

Jsem přesvědčena, že všichni kolegové z naší kandidátní listiny sdílí mou vizi vedení města. Spolupráci vidím samozřejmě napříč celým politickým spektrem zastupitelstva, které vzejde z nadcházejících voleb. V tomto případě by v mnoha záležitostech odpadly zbytečné dohady, neznalost věcí související s danou problematikou a z toho vyplývající „výstupy“ na zastupitelstvu města. Jsem připravena a ochotna spolupracovat s každým, kdo bude mít zájem poctivě pracovat, poradit a pomoci. Beze sporu je mezi námi plno šikovných a schopných lidí, odborníků, kteří se budou chtít (věřím) podílet na pozitivním rozvoji našeho města. A já bych jim to ráda umožnila.

Celou volební kampaň jsme se snažili vést konstruktivně, věcně, slušně, bez osočování a vzájemného napadání kandidátů jiných uskupení. A v tomto duchu bych chtěla nadále pracovat pro naše město. Všichni už máme opravdu DOST několikaletých neutichajících „potyček“ mezi současnými i minulými představiteli a zástupci města. Věřím, že i občané Lomnice to cítí stejně. A stejně jako já, tak my – kandidáti za ČSSD, po zklidnění situace ve městě toužíme. Co se týče budoucího zastupitelstva – mám své plány (samozřejmě v souladu se zákony), ale o těch se prozatím nebudu zmiňovat.

Proč byste se měl(a) zrovna vy stát starostou/ starostkou města?

V Lomnici žiji od svého narození (s krátkou přestávkou po svatbě), vzděláním a pracovně jsem celý život ekonom. Nechci se babrat v minulosti, vnímám současnost a dívám se s optimismem do budoucnosti. Jsem člověk, který chce hledat ta nejlepší řešení problémů, napravovat nesprávná a nešťastná rozhodnutí, nechci se utápět v nekonečných konfliktech, osočování a urážkách z tohoto volebního období. Za takovou minulostí chci udělat tlustou čáru. Za svou silnou stránku považuji umění jednat s lidmi bez ohledu na jejich nejen politickou příslušnost a to jak na „poli“ politickém tak ekonomickém. Nemám problém říci NE a rozhodně  sebou nenechám manipulovat (což někteří „podsouvají“ jiným). Na každé rozhodnutí si dokáži udělat vlastní názor a ten si v případě nutnosti důrazně obhájit. Ve svých 51 letech se cítím být silná, zkušená a připravená navrátit do našeho města slušnost, pozitivní náladu, dobré „sousedské“ vztahy a poctivou práci. Nominaci na lídra beru jako svou velkou osobní výzvu a věřím, že v případě mého zvolení, občany Lomnice nezklamu.

A ještě jedna odpověď na tuto otázku – a to i s trochou nadsázky

Já, jako jediná z kandidujících lídrů všech kandidátek, jsem nikdy nebyla v žádné čelní funkci na lomnické radnici, jejíž vedení zatím vždy vyústilo v konfrontační styl jednání.  Právě proto, pokud voliči nebudou chtít opakovat minulost, dají svůj hlas tomu, kdo není s touto dobou spojen, kdo nabízí vstřícnost, slušnost a citlivý přístup k jejich každodenním problémům. Občanům za to na oplátku slíbím, že udělám společně s mým týmem, který vzejde z voleb, všechno proto, abychom se z minulosti poučili a nedělali stejné chyby, jako naši předchůdci. Zároveň ale navážeme na to dobré, co se jim v předchozích obdobích podařilo udělat a rozpracovat. Finanční situace našeho města není jednoduchá a vím, že to nebude žádná procházka růžovým sadem. Ale díky tomu, že chci oslovit odborníky (zainteresovat lidi) napříč všemi stranami, které v Lomnici kandidují, věřím, že se nám společně podaří dosáhnout spokojenosti velké většiny lidí, kteří mají Lomnici rádi.

Šťastnou ruku 10. a 11. října 2014 Vám přejí kandidáti za ČSSD

Děkujeme za Váš hlas
Kandidáti za ČSSD
Aktuální informace na www.cssdlomnice.cz