Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Vážení spoluobčané, voliči, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám dali důvěru a svůj hlas a podpořili nás v komunálních volbách.

Je pravda, že jejich výsledek pro naší kandidátku není zrovna nejpříznivější, ale i tak nám dává prostor jednat, jak jsme vám slíbili, napříč celým spektrem politických uskupení, která se v Lomnici voleb zúčastnila. Jednání v současné době intenzivně probíhají a jejich výsledek bude znám po prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva.

Zároveň Vám oznamujeme, že někteří kandidáti se rozhodli nepřijmout mandát zastupitele a postoupit jej novým tvářím našeho uskupení.

Kandidáti za ČSSD