Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Předně dovolte poděkovat našim voličům za důvěru a hlasy, které jste výše uvedeným uskupením ve volbách dali.

Chceme pravdivě a reálně informovat občany a naše voliče o výsledku voleb, resp. o výsledku povolebních jednání.

Výsledky voleb jsou známy, karty voliči rozdali. Proběhla jednání, jejichž finální výsledek bude prezentován v pondělí na veřejném zastupitelstvu, kde se uskuteční volba řídících orgánů obce.

Jen na okraj připomeneme výsledky:

  • LKNK získal 4 771 hlasů a má 7 křesel v l5ti členném zastupitelstvu
  • ostatní uskupení- Hasiči Lomnice, ODS, ČSSD a Volba pro město získali 7 298 hlasů a mají zbylých 8 míst v zastupitelstvu.

Zatím se šířily v tisku různé informace, svoje stanovisko vydala LKNK i ODS. Jistě máme podle počtů hlasů i my legitimní právo na veřejný názor.

Jednání začala ze premisy, že velký počet míst v zastupitelstvu získalo LKNK a tím má právo vést povolební jednání. K většině jí chybí jeden hlas.

Jednání stran, vyjma LKNK, se vedla v duchu téze, že pan Šafář, jako nezávislý kandidát za ODS, jasně veřejně předeslal, že nebude podporovat křehkou nadpoloviční většinu 8mi hlasů. Jeho přáním je široká koalice na základě průřezu všech politických stran a nehodlá být tím jazýčkem na vahách.

Jistě s touto demokratickou myšlenkou nelze než souhlasit. ODS, ČSSD, Hasiči Lomnice a Volba po město dali jasně najevo ochotu vytvořit širokou koalici s většinovým zastoupením LKNK v orgánech města ze všech lidí, kteří jsou ochotni pracovat pro město a občany. Kandidáti ČSSD, kteří by mohli být problémem v dalších jednáních, nabídli svoji rezignaci, aby jednání mohla být vedena v klidném duchu. Bohužel LKNK jako pseudovítězná strana dala jasné signály o svém hegemonství a nadiktovala podmínky jak si představuje vývoj po volbách.

Poslední slovo dají zastupitelé na veřejném zastupitelstvu v pondělí 10. listopadu 2O14.

Nicméně. Je veřejným tajemstvím, a chování lídra vítězné LKNK jasně říká, že většinu 8mi hlasů má již zajištěnu.

Jediný, kdo by tím 8 hlasem mohl být, je pan Šafář. Sice kandidát za ODS, která se jasně distancovala od podpory lídra LKNK, ale pan Šafář je nestraník.

Ač před volbami jasně naznačil nezávislost a mnozí ho volili právě pro tuto vlastnost, ač jasně uvedl, že nehodlá být tím jazýčkem na vahách, tou křehkou 8mi hlasovou nadpoloviční většinou, zdá se, že se na poslední chvíli rozhodnul zcela jinak?.

Zcela v rozporu s přáním voličů, zcela v rozporu se svými předvolebními i povolebními proklamacemi a sliby (mimo jiné i viz. rozhovor v Alternativě), ale i s postojem ODS, za kterou kandidoval.

Copak bude moci hlasovat někdy jinak, než mu bude předloženo ze strany LKNK? Tomu snad nevěří v Lomnici nikdo.

Pokud je to pravda, dojde k nedemokratickému pokřivení výsledků voleb. Ač strany a uskupení v opozici (ČSSD, Hasiči Lomnice, ODS, Volba pro město) dosáhly většiny hlasů 7 298 proti 4 771 hlas LKNK, přesto to bude LKNK, která bude díky přeběhlictví p. Šafáře diktovat vývoj našeho města.

Je to jeho individuální rozhodnutí, resp individualistické rozhodnutí. Proč ale kandidoval za ODS a ne za LKNK a proč se tak „rozhodl“, zůstává otázkou. Je to jeho odpovědnost. Snad ji unese.

Zástupci výše uvedených uskupení

Toto je zároveň pozvánka na zastupitelstvo města 10. 11. 2014, v 18.00, budova Lomničanu