Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Po delší době jsem se zúčastnil zastupitelstva města, tentokrát jako divák, takže jsem měl možnost porovnávat, jak to vypadá z občanských lavic tzv „druhé strany“

Zastupitelstvo se sešlo téměř  v plném počtu, omluven byl pan Klečka. Stěžejními body byly projednání  převodu majetku TJ TATRAN na město a kašna na náměstí 5.května.

Hned suverénní úvod členů rady a zastupitelů nedal nikomu moc šancí.

Krátké , stručné,  emotivní a úderné  proklamace  radních , zřetelně nad věcí , odsunul eventuální „protivníky“ do defenzivy a nedal nikomu moc šancí.

Bod Zpráva kontrolního výboru se nekonal . Někdo nedodal materiály , takže se kontrolu nebylo možno provést do konce a přednést zastupitelům .

Smutné je na tom , že právě p. Zvánovec byl ten, kdo na tyto „ nešvary „ v minulosti poukazoval a tepal je. Nyní ho to nechalo zcela klidným. 

Bod PŘEVEDENÍ MAJETKU TJ TATRAN NA MĚSTO

Obsáhlé čtení zdánlivě nudného textu v sobě skrývalo spoustu záludností a nejasností. Následovala řada dotazů, na které bylo až nerudně odpovídáno zastupitelům slovutnými předkladateli návrhu. U pomyslného mikrofonu se střídali lačně pánové Šafář ,  Krejník . Očas přiložil polínko i pan starosta.

Z jejich vystoupení čišela nechuť ,znudění, až odpor k tomu, že ostatní zastupitelé nechápou rychlost a  důležitost nutnosti převodu majetku Tatranu  na obec. Argumenty  typu

Š: „Jestli nebude smlouva, Tatran skončí“  ( jasná výhružka, až vydírací tón)

      „Máte možnost smlouvu vypovědět, nebude-li plněna“  ( kdo asi vypoví smlouvu, aby nemohly hrát děti, kdo by si to vzal na triko?)

Z: „My sliby splníme /(kolik slibů jsme již slyšeli, na které si ovšem s odstupem nikdo nepamatoval?) Všichni si dobře pamatujeme, jak chtěli hrát staří pánové kopanou v Lomnici a slovy pana  Řepy cituji:“

moji zkušenost z léta, kdy se na hřišti odehrál zápas bývalých hráčů Tatranu.  Měl jsem se také zúčastnit, ale současné vedení  tj   (zvánovec, šafář, krejník) to postavilo do osobní roviny a panové řekl, že když tam bude řepa tak si celou akci dělejte nikde jinde. Tak asi tak by to možná vypadalo, když by chtěl hřiště případně někdo využít.

Jasně z dotazů a odpovědí vyplynul fakt, že smlouvu o pronájmu Tatranu  téměř zamezí možnosti používat sportovišti ostatním, resp. Budou plně odkázáni na libovůli TJ, kdy a koho si tam „pustí nebo nepustí“ a kdy. Nebo budou odmítnuti z různých, jistě pochopitelných  (pršelo, válcuje se, vertikutátoruje se, je odstávka, chce hrát Řepa, máme důležité tréninky ,zejména pro cizí děti,  ….)

Vše na „hubu“  co se stane, změní-li se představenstvo Tatranu, na to odpověd nebyla.

A co děti? Mají si kde hrát? 

Co sportování školy / zase rozšlapou trávníky atd atd atd -to vše zde už bylo)

Náklady ponese město, TJ bude provozovat, ale město nebude mít možnost kontroly svých investic. (do účetnictví TJ nemá právo nahlížet) 

Smeteno poukazem ,že mohou dát výpověď a tak pořád dokola a dokola...Přitom je nadnebe jasné, že nikdo výpověď nedá, protože by byl okamžitě osočen, že kvůli němu TJ Tatran skončí, jak opakovaně jasně výhružným proklamovali funkcionáři Tatranu . Pánové prominou, ale měl jsem dojem, že sedíme v kabinách TJ na jejich poradě a ne na zastupitelstvu.

 Chvílemi  nebylo jasné, za koho vlastně lidé  sedící v čele schůze  zastupitelstva- hovoří.  Většinou to působilo  na těch pár diváků ( s vyjímkou rozstleskávaček a soukmenovců radních a zastupitelů ) jako  samomluva proklamace  a schůze TJ Tatran.

 Je jasné, že zastupitelé, kteří sedí zároveň v čele obce i v čele TJednoty  asi není optimální řešení, že, pánové?

To je jasný nepopíratelný, nezpochybnitelný střet zájmů.

Zejména emotivní ryčné výstupy jinak klidného pana Šafáře nemohly nikoho z nezaujatých nechat na pochybách, že   vystupuje jako obháje, resp funkcionář Tatranu, a ne místostarosta. Šéftrenér se také nenechal zahanbit. Stejný střet.  Jen p Zvánovec překvapil. Od posledních let se změnil.  Působil unaveným dojmem, často se ptal na cifry,  nechával odpovídat ostatní , nevzpomínal si. Viditělně se rozběhl až při argumentaci ,že i u zahrádkářů je to jako v Tatranu, také dostávají nezištné dotace …./jen jsem si vzpomněl na líčení ze schůze, jak je nutili  převést majetek na město ...co dodat..že) ale plně ožil až při jednání o dalším bodu, kašně.

A propó? Víte proč někteří dostávají dary a ne příspěvky?

Příspěvky se musí kontrolovat na co byly použity, kdežto, když dostanou funkcionáří Tatranu dar, mohou si s ním dělat to, co chtějí. Také dobrý gól, že?

KAUZA KAŠNA.,

Kdě je kášňa, řekl by major Terazky . V Lomnici ale :„ prečo neteče , nestrieká kášňa?“

 V tomto nejapném duchu ze strany zastupitelů se nesl celý projev.  Napadání bývalého vedení,  osočování , svalování viny jeden na druhého. Když se díváte nato jako občan, nechutné.

Byl popřen i fakt, že kašna rok fungovala, nezjistilo se proč chybí vodoměr, kdo prorazil do  šachty díru, kdo zaplavil a proč elektrotechniku, neví se kde sákne, co sákne....ale osočuje se...Nováková se uculovala , Vladimír rudnul, Řepa se snažil ale....Chudáci někteří diskutující.

Jako  červená nit se vinula úporná snaha vedení města tuto kašnu  zlikvidovat a nainstalovat kachní dílo pana Urbance . Toť prosté shrnutí dojmů  diváka. To ,že kašna fungovala téměř bezchybně rok za Novákové, to přešli jako včerejší déšť.

Je možné, že naše dojmy tak , jak jsem je popsal, jsou klamné. Ale ať se radní nezlobí, ale tak to na nás působilo a takové si odnášíme dojmy.  Proto také účastenství na těchto schůzích , krom skalních   tatranovců a rodinných aj. příslušníků kmene vůdce  je mizivé.

Arogance moci je slabé slovo.

Dále nebylo již možné vydržet na této schůzi.

Možná jsme přišli o některá vystoupení, např téma Sochorova ulice, ale vydržet se to již nedalo ,pročež se omlouváme a žádáme o pochopení a prominutí....

Přece jsme nakonec doběhli toto téma na FB., se svolením  p Řepy publikujeme

P. Řepa napsal na svému FB Profilu :

Na včerejším jednání zastupitelstva města jsme na žádost obyvatel navrhli na program jednání, nutnost řešení katastrofálního stavu komunikace ul. Sochorova. Současné vedení města to,ale nepřipustilo, přesto doufám, že přijde alespoň nějaká náprava této situace tak, aby obyvatelé této lokality zde mohli, alespoň trochu důstojně žít. Hlavně, že máme na Novém Městě autostrádu za milióny až na hřiště, kde neprojde prakticky nikdo. Ještě chci podotknout, že tato situace trvá skoro 20 let a neznám v Lomnici lokalitu, která je v takovém žalostném stavu.

cesta

okomentoval  občan:

Když pominu politické důvody, proč asi nechce současné vedenǐ města situaci řešit, stačí si říct to staré známé že : "sytý hladovému nevěří!" Neboť pokud se každý z vedoucích činitelů města podívá před svůj dům, co tam asi uvidi?! No přece opravenou, ne-li nově udělanou asfaltku a chodníky! A tak je asi nějak netrápí, kudy možná i pětina občanů našeho města musí chodit ( možná i brodit?) na vlakové nádraží.