Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Dobrý den, Vážení přátelé

Na Pátek t.t. svolávám členskou schůzi MO ČSSD na obvyklém místě s tímto programem

program členské schůze MO ČSSD:

  1. zahájení, návrh a schválení programu
  2. schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. členské známky a příspěvky na rok 2017
  4. zpráva předsedy MO ČSSD Lomnice n. L. z jednání OVV
  5. zpráva předsedy MO ČSSD Lomnice n. L. z okresní konference v J. Hradci (schválení kandidátů do parlamentu ČR za okres J. Hradec)
  6. aktuální záležitosti
  7. diskuse, závěr

M. Řepa, předseda