Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Poděkování

Vážení spoluobčané, voliči, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám dali důvěru a svůj hlas a podpořili nás v komunálních volbách.

Je pravda, že jejich výsledek pro naší kandidátku není zrovna nejpříznivější, ale i tak nám dává prostor jednat, jak jsme vám slíbili, napříč celým spektrem politických uskupení, která se v Lomnici voleb zúčastnila. Jednání v současné době intenzivně probíhají a jejich výsledek bude znám po prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva.

Zároveň Vám oznamujeme, že někteří kandidáti se rozhodli nepřijmout mandát zastupitele a postoupit jej novým tvářím našeho uskupení.

Kandidáti za ČSSD

Poděkování předsedy ČSSD

Vážení spoluobčané, přátelé

jako předseda místní organizace ČSSD bych chtěl poděkovat za Vaši podporu našich kandidátů v právě proběhlých komunálních volbách, kdy jejich výsledek je pro nás určitým zklamáním, i když náš kandidát na starostu získal nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů. Dále musím poděkovat všem kandidátům a lidem, kteří se podíleli na předvolební kampani, kterou jsme se snažili vést slušně a korektně a ne konfrontačně tak, jako některá jiná uskupení. V tomto trendu chceme a budeme pokračovat v povolebních vyjednáváních a práci v zastupitelstvu.

Miroslav Řepa

Vážení spoluobčané

Následující víkend se konají komunální volby, ve kterých budete mít jedinečnou možnost, rozhodnout o budoucnosti města, ve kterém žijeme. Záleží pouze na Vás, kam se bude naše Lomnice další čtyři roky ubírat. Jsme přesvědčeni, že tak, jako každý z Vás chce žít v klidné rodině, chce žít i v klidném městě, kde bude potkávat usměvavé a spokojené spoluobčany. Bude chodit na úřad, kde ho přivítají ochotní a vstřícní úředníci, a nebude se bát vyslovit svůj názor s obavou, že bude vystaven urážkám a ponižování.

Číst dál...