Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Na tento letní čas (doba dovolených) svolalo současné vedení města jednání zastupitelstva města. Sešlo se 12 zastupitelů, 3 opoziční zastupitelé byli omluveni (p. Sejk, p. Klečka a p. Nováková). V sále byli přítomni zaměstnanci MěÚ a cca 40 obyvatel Lomnice. Pár minut po 18 hodině zahájil starosta města jednání ZM určením zapisovatele a ověřovatelů zápisu a navrhl program jednání (viz. pozvánka na web. stránkách města). Tento program jednání chtěl doplnit p. Řepa za klub zastupitelů ČSSD o informace k investiční dotační akci ,, rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní“. Tento projekt se již dávno měl realizovat, ale vypadá to, že ani tento rok se tuto investiční akci nepodaří zrealizovat, jelikož od roku 2015 celou výše zmiňovanou akci vyšetřovala kriminální policie. V současnosti již policie ukončila vyšetřování a státní zastupitelství podalo obžalobu na 2 zaměstnance MěÚ Lomnice nad Lužnicí pro přečin poškozování cizích práv. Jednoduše řečeno, tito zaměstnanci zfalšovali podpisy vícero majitelů nemovitostí na úředních listinách, které se týkají této investiční akce. Domnívali jsme se, že pro zastupitele bude tato informace natolik závažná a jistě budou chtít slyšet vysvětlení od současného vedení města- místostarostů Šafáře, Krejníka a starosty Zvánovce. Bohužel, opak byl pravdou a současná vládní koalice svými hlasy (Zvánovec, Šafář, Krejník, Najdr, Urbanec, Pumprová a Brom) nepřipustila tento bod na program jednání a držela bobříka mlčení. Trochu podivné jednání těchto zastupitelů. Vždyť jako zvolení zastupitelé by měli hájit zájmy občanů města a měli by vyžadovat vyjádření vedení města, které se přímo týkají MěÚ Lomnice nad Lužnicí. Nikdo, ale prostě o ničem neslyšel a o ničem neví. Kdo tomu může ještě věřit? Že by zaměstnanci falšovali podpisy o své vlastní vůli? Nebude jistě náhoda, že za současného vedení města se na podatelně a stavebním úseku vystřídala pěkná řádka zaměstnanců. Nebo tahle investiční akce měla dopadnout stejně jako zateplení školy, kdy město muselo vracet dotaci 5 miliónů korun a k tomu  ještě 5 miliónů penále! O této záležitosti již nikdo nemluví, ale jistě by měl někdo nést za toto zásadní pochybení také svou odpovědnost. Poté nechal starosta hlasovat o původním navrhovaném programu, který navrhlo současné vedení města (viz. pozvánka na web. stránkách města). Ani tento program jednání zastupitelstvo neschválilo, a proto starosta města po půl hodině ukončil jednání ZM. Ani současná koalice se nebyla schopná dohodnout na programu jednání. Smutným výsledkem tohoto zastupitelstva je pak úterní (14.8. 2018) rozesílání emailů členům a příznivcům TJ Tatran, že nebyl schválen program jednání ZM, a proto nebude mít fotbalová přípravka svůj turnaj. V programu jednání ZM, či v rozpočtových opatřeních, nebyla ani zmínka o financování či příspěvku na turnaj přípravek či něčem podobném. Proč zatahují do těchto věcí spolek, který s tím nemá absolutně nic společného? Bohužel, současné vedení města, které je stejné jako vedení  Tatranu, si bere malé děti a celý TJ Tatran jako rukojmí ve svých špinavých politických praktikách. Pánové, tohle opravdu do politiky a politické kultury nepatří.