Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Vážení spoluobčané,

měsíc před volbami si Vám dovolujeme představit kandidátní listinu a volební program našich kandidátů pro podzimní komunální

volby, které se budou konat 5. a 6. října 2018. Přijďte vhodit svůj volební lístek do vol. urny a určit tak, jakým směrem se bude

ubírat naše město po další 4 roky. Přejeme Vám všem šťastnou ruku při výběru svých kandidátů do zastupitelstva města.

 

Kandidátní listina a volební program kandidátů za ČSSD pro komunální volby 2018

 

1. Miroslav Řepa ...................povolání- zástupce mistra kovovýroby ve


                                                         společnosti, která dodává více jak 25 let stájové
                                                         

                                                         technologie na český a evropský trh

                                                                                     

                                                         47 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

2. Alena Pobříslová.............povolání- ekonom

                                                     74 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

3. Slavomil Vacek................povolání- vedoucí pracovník zaměstnanců elektro servisu
                                                     

                                                      59 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

4. Miroslav Bína.................. povolání- právník

                                                      32 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

5. Jiří Čečka...........................povolání- IT specialista


                                                         23 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

6. Luděk Cibulka...................povolání- vedoucí stravovacího provozu- šéfkuchař


                                                       47 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

7. Zuzana Mikotová.............povolání- zdravotní sestra


                                                      39 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

8. Jiří Klečka..........................senior- v současnosti se věnuje rodině a rybaření


                                                      71 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

9. Petr Dědič.........................povolání- státní zaměstnanec


                                                        51 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

10. Pavel Pobříslo.................. povolání- živnostník


                                                         77 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

11. Michaela Čápová.............povolání- zaměstnanec dřevovýroby


                                                        42 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

12. Jiří Titl...............................senior- starosta místního sdružení baráčníků


                                                        71 let, Lomnice nad Lužnicí, ČSSD

 

13. Slavomil Hospodářský....povolání- stavební zámečník


                                                      29 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

14. Jan Kail.............................povolání- soukromý podnikatel


                                                          58 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

15. Jaroslav Čečka................povolání- údržbář výrobní linky


                                                        54 let, Lomnice nad Lužnicí,bez pol. příslušnosti

 

 

Volební program:

-nadále postupovat ve snižování závazků z minulých volebních období

-promyšlené čerpání dotací a grantů ( již NE- drahé megalomanské projekty jako např. 2 bytové domy v ulici  

 Dr. Kuny za desítky miliónů korun, které bude město splácet do roku 2036!!!)

-zefektivnit hospodaření města s finančními prostředky

-revize ceny vodného a stočného, rozumné hospodaření s vodou ze strany města (stabilizace -nezvyšování  

 ceny pro občany po celé volební období, pravidelné informace o chemickém složení vody, včetně obsahu

 těžkých kovů)

-zlepšit komunikaci městského úřadu s občany – vstřícnost ke všem občanům od vedení města (zveřejňovat

 kompletní usnesení zastupitelstva a rady města)

- provést nutné rekonstrukce již nevyhovujících povrchů komunikací a chodníků, včetně veřejného osvětlení

-zajistit kulturní akce a programy od nejmenších až po seniory při efektivním využití areálu Farská louka, a to

 nejen pro občany našeho města

-zajištění bankomatu pro naše město- obnovit jednání s bankovními ústavy o zajištění bankomatu pro naše

 město

-plnohodnotný sběrový dvůr (občané města budou mít možnost uložit jakýkoli odpad na sběrovém dvoře, v

 současnosti jsou lidé posíláni s kyblíkem eternitu na skládku Růžov u Borovan)

-vyvážení komunálního odpadu 1x týdně

-nabídnout odkoupení městských bytů do osobního vlastnictví za výhodnou cenu stávajícím nájemníkům

-vybudování vlastního víceúčelového kulturního zařízení (např. prostory bývalého kina)

-podpora ze strany městského úřadu při výstavbě rodinných domů

-podpora místních podnikatelů a podnikání jako takového

-nutnost rekonstrukce naučné stezky a případně její rozšíření

-vyvolat jednání a spolupracovat s městy Třeboň a Veselí nad Lužnicí o vytvoření cyklistické stezky (Třeboň –

 Lomnice n. L. - Veselí nad Lužnicí)

-zajistit udržení pobočky České pošty s případnou podporou ze strany města

-zajištění a případné zlepšení dopravní obslužnosti města (vlak, autobus)

-umožnit využití sportovního areálu všem občanům města (rozšíření o dětské hřiště a antukový tenisový kurt)

-podpora místních tělovýchovných jednot, spolků a sdružení

-pravidelně udržovat komunikace, veřejnou zeleň a hřbitovy (rekonstrukce chátrající budovy  

 na novém hřbitově - o účelu rozhodnou samotní občané)

-doplnit městský mobiliář v katastru města (lavičky, koše, stojany kol atd.)

-zprovoznění kašny na náměstí 5. května

-vybudovat za pomoci dotačních titulů na dětském hřišti v Zámecké ulici brouzdaliště pro nejmenší (celková

 úprava dětského hřiště, zastínění, stromy, mobiliář......)

 

Žádné sliby, tento volební program je možné zrealizovat, jsme tu s Vámi a pro Vás