Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Lomnice nad Lužnicí

Novinky

Lomničák v čele jihočeských Mladých sociálních demokratů

V sobotu 7.2.2014 v Českých Budějovicích byl člen naší MO ČSSD Lomnice nad Lužnicí,  Mgr. Miroslav Bína zvolen předsedou jihočeských Mladých sociálních demokratů. Místopředsedou se stal borovanský zastupitel Tomáš Šnorek.

Upřímně Mirkovi gratulujeme k zaslouženému úspěchu!

MO ČSSD Lomnice nad Lužnicí

OFICIÁLNÍ STANOVISKO K VÝSLEDKŮM KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014 A POVOLEBNÍCH JEDNÁNÍ V LOMNICI NAD LUŽNICÍ ZA MO ČSSD LOMNICE NAD LUŽNICÍ, ODS, HASIČI LOMNICE, VOLBA PRO MĚSTO

Předně dovolte poděkovat našim voličům za důvěru a hlasy, které jste výše uvedeným uskupením ve volbách dali.

Chceme pravdivě a reálně informovat občany a naše voliče o výsledku voleb, resp. o výsledku povolebních jednání.

Výsledky voleb jsou známy, karty voliči rozdali. Proběhla jednání, jejichž finální výsledek bude prezentován v pondělí na veřejném zastupitelstvu, kde se uskuteční volba řídících orgánů obce.

Číst dál...

Poděkování

Vážení spoluobčané, voliči, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám dali důvěru a svůj hlas a podpořili nás v komunálních volbách.

Je pravda, že jejich výsledek pro naší kandidátku není zrovna nejpříznivější, ale i tak nám dává prostor jednat, jak jsme vám slíbili, napříč celým spektrem politických uskupení, která se v Lomnici voleb zúčastnila. Jednání v současné době intenzivně probíhají a jejich výsledek bude znám po prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva.

Zároveň Vám oznamujeme, že někteří kandidáti se rozhodli nepřijmout mandát zastupitele a postoupit jej novým tvářím našeho uskupení.

Kandidáti za ČSSD

Poděkování předsedy ČSSD

Vážení spoluobčané, přátelé

jako předseda místní organizace ČSSD bych chtěl poděkovat za Vaši podporu našich kandidátů v právě proběhlých komunálních volbách, kdy jejich výsledek je pro nás určitým zklamáním, i když náš kandidát na starostu získal nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů. Dále musím poděkovat všem kandidátům a lidem, kteří se podíleli na předvolební kampani, kterou jsme se snažili vést slušně a korektně a ne konfrontačně tak, jako některá jiná uskupení. V tomto trendu chceme a budeme pokračovat v povolebních vyjednáváních a práci v zastupitelstvu.

Miroslav Řepa